NRI in de praktijk

Het afwikkelen van nalatenschappen verloopt soepeler wanneer zaken zijn vastgelegd. Dat gebeurt tijdens een inspectie op locatie. De resultaten zijn toegankelijk in het digitale dossier van NRI. U kunt zich bij uw taken en verantwoordelijkheden als notaris, executeur of bewindvoerder op verschillende manieren laten ondersteunen:

  • Legaten of erfstukken lokaliseren.
  • Waardegoederen uit de inboedel registreren en indien nodig veilig stellen.
  • Taxeren van objecten uit de gehele of gedeeltelijke inboedel.
  • Assisteren bij het verzamelen van relevante bescheiden en administratie.
  • Risicoanalyse; indien nodig maatregelen nemen ter voorkoming van braak, brand, lekkage, ongedierte etc.

NRI: het ideale startpunt van uw taak

Het Nationaal Registratie Instituut NRI verzorgt een fotografisch digitaal dossier. Zowel de inboedel als de woning of ruimte waarin deze zich bevindt worden gefotografeerd. De foto’s in dit digitale dossier worden aan u beschikbaar gesteld in een beveiligde, digitale via internet toegankelijke ruimte, vergezeld van een schriftelijke akte.

Informatie over de geregistreerde objecten kan per item worden toegevoegd aan het dossier. Zo is de woning met of zonder inboedel visueel toegankelijk, ook voor degenen die niet in de gelegenheid waren de locatie te bezoeken. Het NRI-dossier is een objectieve weergave van de woning en alle bijbehorende roerende zaken, die u op elk gewenst moment online kunt bekijken in een beveiligde omgeving.

Meer weten? Maak nu een afspraak.