Verantwoordelijk voor een woning met inboedel?

Het ‘Nationaal Registratie Instituut’ (NRI) adviseert bij (levens)testamenten, bewindvoering en afwikkeling van nalatenschappen. Wanneer u als professional of als particulier een woning met inboedel onder uw hoede neemt – bijvoorbeeld als notaris, (levens)executeur of bewindvoerder — wilt u zich tegenover belanghebbenden kunnen verantwoorden. U wilt rekenschap kunnen geven met aantoonbare gegevens. Het dossier van het Nationaal Registratie Instituut — één van de beschikbare services — biedt professionals én particulieren objectief inzicht in al het materiële dat tot de woning met inboedel behoort. De NRI-inspectie op locatie leidt tot het fotodossier, zodat zichtbaar wordt wát u gaat beheren en wat de vermoedelijke waarde ervan is.

Het NRI-dossier is bij veel notarissen dan ook dé leidraad bij het verdelen en afwikkelen van nalatenschappen. Op dezelfde wijze biedt het NRI hen ook ondersteuning bij de vastlegging van bezit ten behoeve van bijvoorbeeld het levenstestament of het toezicht op financieel kwetsbare ouderen. Want daarbij is dezelfde feitelijke onderbouwing onmisbaar.

Daarnaast biedt het NRI hen, met het digitale fotodossier als uitgangspunt, advies bij praktische problemen waar zij in de dagelijkse familiepraktijk tegenaan lopen.

Zorg voor feitelijke onderbouwing met NRI.